Strona przedstawiająca życie parafii Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. Można tu znaleźć zdjęcia z wydarzeń, ogłoszenia parafialne, intencje mszalne oraz wiele innych ciekawych rzeczy o parafii i kościele.
Parafia Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie

Sakramenty

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Terminy ślubów przyjmowane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania

Wymagane dokumenty:

– świadectwo chrztu i bierzmowania
– ukończenia kursu przedmałżeńskiego
– dowód osobisty


SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Godziny udzielania Chrztu św. ustalane są indywidualnie w kancelarii parafialnej.

Prośbę o Chrzest zgłaszają rodzice na dwa tygodnie przed terminem z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

– Akt urodzenia dziecka (tylko do spisania)
– rodzice chrzestni z naszej parafii spełniający wymagania stawiane chrzestnym podają jedynie rodzicom dziecka swoje dane (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
– rodzice chrzestni spoza parafii przynoszą ze swojej parafii zamieszkania zaświadczenia, że są praktykującymi i wierzącymi katolikami, oraz kartki do spowiedzi; kartki te po odbytej spowiedzi należy dostarczyć dopiero przed samym chrztem
– rodzice dziecka spoza naszej parafii przynoszą od swojego proboszcza zgodę na chrzest w parafii tutejszej (dokumenty j/w)
– z zebranymi dokumentami spisujemy chrzest w kancelarii parafialnej
– do chrztu niezbędna jest świeca chrzcielna i „biała szatka”

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: