Strona przedstawiająca życie parafii Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. Można tu znaleźć zdjęcia z wydarzeń, ogłoszenia parafialne, intencje mszalne oraz wiele innych ciekawych rzeczy o parafii i kościele.
Parafia Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie

Dawne dzieje

Fragment publikacji „60 LAT KATOLICKIEGO KOŚCIOŁA pw. NAJŚWIĘTSZEGO ZBAWICIELA” autorstwa ks. kan. Krzysztofa Grobelnego:

(…) Kościół Najświętszego Zbawiciela nie od początku był katolicki. Jego historia sięga 1774 roku, kiedy to zbór ewangelicko – luterski postawił na przedmieściach Malinia kościół drewniany. Obecny kościół został zbudowany na tym samym miejscu w latach 1844 – 48. Działania ostatniej wojny przyczyniły się do opuszczenia ludności niemieckiej, w większości swojej wyznania ewangelickiego z terenu miasta Pleszewa i okolic. Kościół został bez gospodarza. W roku 1945 ówczesny proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pleszewie ks. prałat Kazimierz Niesiołowski występuje do władz cywilnych o przejęcie kościoła, cmentarza i pastorówki (domu pastora) w zarząd Kościoła Rzymskokatolickiego. Dnia 17 marca 1945 roku Rada Narodowa Miasta Pleszewa uchwala czynić starania u właściwych władz o przyznanie kościoła po ewangelickiego dla celów parafii katolickiej. Tymczasowy Zarząd Państwowy w Poznaniu oddaje kościół w tymczasowe zarządzanie parafii katolickiej 13 sierpnia 1945 roku. Ta decyzja była podstawą do poświęcenia kościoła, którego dokonał ks. proboszcz Niesiołowski w dniu 9 września 1945 roku na mocy upoważnienia władzy duchownej z Gniezna. (…)

Czytaj dalej… (pdf)

Wnętrze kościoła w przeszłości:

Autor zdjęć: nieznany

Kościół na starych pocztówkach:

Zdjęcia pochodzą ze strony http://ewangelicy.pleszew.pl/pl/

Dotychczasowi zarządcy:

ks. Edward Skowroński – rektor w latach 1966-1971
ks. prał. Eugeniusz Nowak – rektor/proboszcz w latach 1971-1983
ks. kan. Bolesław Dalaszyński – proboszcz w latach 1983-1995
ks. kan. Krzysztof Grobelny – proboszcz w latach 1995-2018
ks. Wojciech Erenc – administrator w roku 2018
ks. kan. Henryk Lemke – proboszcz od roku 2018

ks. Edward Skowroński
ks. prał. Eugeniusz Nowak
ks. kan. Bolesław Dalaszyński
ks. kan. Krzysztof Grobelny

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: