na okres od 16 lutego do 15 marca 2020 r.

1. Aby Polska pozostała dla Europy przykładem wierności chrześcijańskim wartościom.
2. Za chrześcijan prześladowanych dziś w XXI wieku, aby ofiarowali swoje cierpienia w intencji zjednoczenia wszystkich w Kościele powszechnym Jezusa Chrystusa.
3. O zgodę pomiędzy narodami, których przywódcy przejawiają skłonności do ataków sąsiedzkiej agresji.
4. W intencjach Ojca Świętego.
5. Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca .
6. Za dusze cierpiące w czyśćcu.
7. Za chorych, cierpiących i umierających.
8. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i hospicyjne.
9. Za kapłanów posługujących w naszej parafii oraz z niej pochodzących, za wszystkich kapłanów.
10. Za wszystkich parafian.