Strona przedstawiająca życie parafii Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. Można tu znaleźć zdjęcia z wydarzeń, ogłoszenia parafialne, intencje mszalne oraz wiele innych ciekawych rzeczy o parafii i kościele.
Parafia Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie

Intencje Modlitwy Różańcowej

od 16 września do 15 października 2021 r.

1. Za dzieci i młodzież, aby ten rok szkolny i katechetyczny był dla nich okazją do wzrastania w mądrości i kształtowania pięknego człowieczeństwa.
2. Za zniewolonych grzechami i oddalonych od Kościoła, aby dzięki łasce nawrócenia przylgnęli do Pana Boga.
3. Za załamanych i zrozpaczonych o nadzieję nowego i lepszego życia.

Intencje stałe

1. W intencjach Ojca Świętego.
2. Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
3. Za dusze cierpiące w czyśćcu.
4. Za chorych, cierpiących i umierających.
5. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i hospicyjne.
6. Za kapłanów posługujących w naszej parafii oraz z niej pochodzących, za wszystkich kapłanów.
7. Za wszystkich parafian.