na okres od 16 marca do 15 kwietnia 2020 r.

1. Za Ojczyznę, za polityków, aby wszystkie ich poczynania przepełnione były miłością do Boga i ludzi.
2. Za dzieci poczęte, aby wszystkie przyszły na świat w duchu miłości rodzicielskiej.
3. W intencji oddalenia epidemii koronawirusa.
4. W intencjach Ojca Świętego.
5. Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
6. Za dusze cierpiące w czyśćcu.
7. Za chorych, cierpiących i umierających.
8. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i hospicyjne.
9. Za kapłanów posługujących w naszej parafii oraz z niej pochodzących, za wszystkich kapłanów.
10. Za wszystkich parafian.