Strona przedstawiająca życie parafii Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. Można tu znaleźć zdjęcia z wydarzeń, ogłoszenia parafialne, intencje mszalne oraz wiele innych ciekawych rzeczy o parafii i kościele.
Parafia Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie

Intencje Modlitwy Różańcowej

na okres od 16 stycznia do 15 lutego 2021 r.

1. W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa
2. Z prośbą do Matki Boskiej o uproszenie łaski godnego uczestnictwa we Mszy Świętej i godnego przyjęcia Pana Jezusa w Komunii Świętej.
3. Ażeby wszyscy ludzie zostali zbawieni, ażeby nikt z ludzi nie poszedł na potępienie.

Intencje stałe

1. W intencjach Ojca Świętego.
2. Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
3. Za dusze cierpiące w czyśćcu.
4. Za chorych, cierpiących i umierających.
5. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i hospicyjne.
6. Za kapłanów posługujących w naszej parafii oraz z niej pochodzących, za wszystkich kapłanów.
7. Za wszystkich parafian.