na okres od 16 września do 15 października 2020 r.

1. Za sprawujących władzę, aby rezygnując z własnych korzyści, troszczyli się o dobro ludzi, którzy im zaufali
2. Za matki oczekujące narodzin dziecka, aby cieszyły się życzliwością otoczenia, a w dziecku widziały dar boży.
3. Za nauczycieli i wychowawców, o mądrość oraz dobroć serca dla dzieci i młodzieży.

Intencje stałe

1. W intencjach Ojca Świętego.
2. Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca.
3. Za dusze cierpiące w czyśćcu.
4. Za chorych, cierpiących i umierających.
5. O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i hospicyjne.
6. Za kapłanów posługujących w naszej parafii oraz z niej pochodzących, za wszystkich kapłanów.
7. Za wszystkich parafian.