Strona przedstawiająca życie parafii Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. Można tu znaleźć zdjęcia z wydarzeń, ogłoszenia parafialne, intencje mszalne oraz wiele innych ciekawych rzeczy o parafii i kościele.
Parafia Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie

Akcja Katolicka

Asystent: ks. proboszcz

Spotkania członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odbywają się w trzecią środę miesiąca po wieczornej Mszy św.

Statut akcji katolickiej

Zadania Akcji Katolickiej:

1. Dawanie pierwszeństwa powszechnemu powołaniu do świętości
2. Pełne przylgnięcie do prawd wiary katolickiej w jej integralności, które wyraża się w tym, że przyjęcie i przepowiadanie chrześcijańskiej prawdy odbywa się zgodnie z jej autentyczną interpretacją przez Nauczycielski Urząd Kościoła
3. Dawanie świadectwa stałej i płynącej z przekonania komunii z papieżem jako widzialnym centrum jedności powszechnego Kościoła i z biskupem jako widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła partykularnego
4. Obrona godności osoby ludzkiej i praw rodziny oraz nienaruszalność prawa do życia od jego poczęcia aż do naturalnej śmierci

Św. Jan Paweł II o Akcji Katolickiej:

Akcja Katolicka powinna stawać się „autentyczną szkołą ewangelizacji, ugruntowaną na słuchaniu słowa Bożego i katechizacji, wtedy będzie zdolna do ewangelizowania tych, którzy oddalili się od wiary i praktyki życia chrześcijańskiego”.

Patroni Akcji Katolickiej:

Św. Jan Paweł II
Św. Wojciech
Św. Józef Kaliski

Zgłoszenie błędu w tekście

Zaznaczony tekst zostanie wysłany do naszych redaktorów: