Czerwiec 2020

Intencja papieska:
Aby ci, którzy cierpią odnaleźli drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa

Intencja Grupy Modlitwy:
Za wszystkich członków Grup Modlitwy Ojca Pio o wrażliwe serca, niosące ulgę w cierpieniu i pochylające się nad cierpiącymi.