Zaproszenie do śpiewania

Serdecznie zapraszamy chętne osoby dorosłe do śpiewania podczas Triduum Paschalnego.
Próby odbywają się w soboty po wieczornej Mszy św., około godziny 18:45 na salce parafialnej.