Pielgrzymka odbyła się w dniach 28-29 września.

Autor zdjęć: Barbara Siwek