6 stycznia 2019 roku

Autor zdjęć: Michał Szymoniak