Poświęcenie tablicy pamiątkowej Ks. Edwarda Skowrońskiego