Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

fot. Dawid Waszkowiak