Ogólnopolski Dzień Czytania Biblii

foto Adam Błaszczak

Przed każdą mszą świętą były czytane fragmenty Pisma Świętego