O parafii

 

Parafia Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie

Kościół Najświętszego Zbawiciela nie od początku był katolicki. Jego historia sięga 1774r., kiedy to zbór ewangelicko-luterski postawił na przedmieściach Malinia kościół drewniany. Obecny Kościół został zbudowany na tym samym miejscu w latach 1844-48. Działania ostatniej wojny przyczyniły się do opuszczenia ludności niemieckiej, w większości swojego wyznania ewangelickiego z terenu miasta Pleszewa i okolic. Kościół został bez gospodarza.

W roku 1945 ówczesny proboszcz parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Pleszewie ks. Prałat Kazimierz Niesiołowski występuje do władz cywilnych o przejęcie kościoła, cmentarza i pastorówki (domu pastora) w zarząd Kościoła Rzymskokatolickiego. Dnia 17 marca 1945r. Rada Narodowa Miasta Pleszewa uchwala uczynić starania u właściwych władz o przyznanie kościoła po ewangelickiego dla celów parafii katolickiej. Tymczasowy Zarząd Państwowy w Poznaniu oddaje kościół w tymczasowe zarządzanie parafii katolickiej 13 sierpnia 1945r. Ta decyzja była podstawą do poświęcenia kościoła, którego dokonał ks. proboszcz Niesiołowski w dniu 9 września 1945 roku na mocy upoważnienia władzy duchownej z Gniezna. Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Poznaniu na podstawie decyzji Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Łodzi przekazał w dniu 18 kwietnia 1946r. kościół jednak bez cmentarza i pastorówki. Późniejsze starania o powyższe nieruchomości nie dały żadnych rezultatów. Budynek Kościoła wymagał oczywiście remontu i przystosowania wystroju do wymogów liturgicznych kościoła katolickiego. W roku 1945 w kościele usunięte zostały balkony na drugim piętrze. Belki i deski zostały rozprzedane miejscowej ludności.

Pozyskany kościół zaczyna funkcjonować jako kościół filialny parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela. Poprzez jakiś czas kościół ten pełnił funkcję kościoła garnizonowego, gdy w Pleszewie było wojsko i mogło chodzić do kościoła. Z biegiem lat w pobliżu kościoła zaczyna przybywać ludzi. Powstaje potrzeba duszpasterska zorganizowania w tym miejscu odrębnej parafii, co nie jest łatwe w dobie rządów komunistycznych.

Dnia 22 lutego 1967r. w kościele został poświęcony obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, a 18 czerwca tego roku poświęcono chrzcielnicę. Latem 1967r.  przy życzliwej pomocy miejscowych stolarzy zbudowane zostały salki na miejscu balkonów II piętra. We wrześniu już można było katechizować.

Nowy ksiądz nie ma miejsca zamieszkania, plebanii. Wiadomo, że władze nie przekazały kościołowi pastorówki. Zamieszkiwanie na wikariacie przy placu Kościelnym 6 wraz z wikariuszem było na nową sytuacje tworzenia parafii nie do przyjęcia. Trzeba było szukać innego rozwiązania. Mieszkanie dla księży i pani gospodyni urządzono w wieży kościoła.

W roku 1968 zakupiono ławy z kościoła ewangelickiego w Nowej Rudzie. Stare ponad stuletnie ławy już się nie nadawały do użytku i zostały zamienione na ławy w dobrym stanie. W tym roku też zostały wykute w bocznych ścianach cztery wnęki w celu zainstalowania w nich konfesjonałów. Rok 1969 zaowocował remontem organów. Przeniesiono mich organowy na wyższą kondygnację w wieży kościelnej.

30 czerwca 1971r. wierni witają  nowego duszpasterza. Kupuje on dom przy Al. Wojska Polskiego 2, który aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 1974 roku zostaje przepisany na jego siostrzeńca, gdyż rzeczywistość komunistyczna uniemożliwia nabycie domu przez parafię, czy przez księdza. Do wyremontowanego domu ksiądz wprowadził się 15 grudnia 1975 roku.

1976r. odbywa się poświęcenie odnowionego prezbiterium wg projektu ks. Bolesława Dzierwy, wykonanego przez Ireneusza Daczkę z Rydzyny. W 1977r. dokonano dalszych zmian w kościele: pod stropem założono kompozycję przedstawiającą Zesłanie Ducha Świętego, na kasetony sufitowe nałożono plastikowe nakładki. Potem zlikwidowano dwa filary pod chórem, który wzmocniono tragarzem. Dało to efekt optyczny poszerzenia nawy kościoła. Następnie zostały założone kapitele na filary i boazeria.

Dnia 7 lutego 1978r. odpowiednim pismem Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu, Wydział do Spraw Wyznań powiadomił Kurię w Gnieźnie, że nie zgłasza zastrzeżeń przeciwko utworzeniu nowej parafii przy kościele Najświętszego Zbawiciela w Pleszewie. Erekcja nowej parafii nastąpiła dekretem Prymasa Tysiąclecia z dnia 29 marca 1978r.

Duszpasterze:

 Ks. proboszcz Henryk Lemke

Ks. Michał Wysota

Ks. Krzysztof Wojtynia

Rezydenci:

ks. Krzysztof Grobelny

Ks. Franciszek Sroczyński