Sakramenty

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Terminy ślubów przyjmowane są w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo chrztu i bierzmowania
  • ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • dowód osobisty

SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

W naszej Parafii Chrzty udzielane są w każdą sobotę na mszy św. o godz. 18.00 i w każdą niedzielę o godz. 9.30.

Prośbę o Chrzest zgłaszają rodzice na dwa tygodnie przed terminem z wymaganymi dokumentami.

Wymagane dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka (tylko do spisania)
  • rodzice chrzestni z naszej parafii spełniający wymagania stawiane chrzestnym podają jedynie rodzicom dziecka swoje dane (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania)
  • rodzice chrzestni spoza parafii przynoszą ze swojej parafii zamieszkania zaświadczenia, że są praktykującymi i wierzącymi katolikami, oraz kartki do spowiedzi; kartki te po odbytej spowiedzi należy dostarczyć dopiero przed samym chrztem
  • rodzice dziecka spoza naszej parafii przynoszą od swojego proboszcza zgodę na chrzest w parafii tutejszej (dokumenty j/w)
  • z zebranymi dokumentami spisujemy chrzest w kancelarii parafialnej
  • w piątek o godz. 19.00 przed sobotą/niedzielą, w którą odbywa się sakrament odbywa się katecheza przed sakramentem
  • do chrztu niezbędna jest świeca chrzcielna i „biała szatka”